БЕЗДУШИЕ

Бездушието
е високомерие
и безсърдечност...

Категория:

Comments

Липсата на възмездие е опората на бездушния. Но Ванга казва: "Вижте му края!"...
Не вярва в нищо
бездушният, защото
душата вярва...

Pages