СТЪРГАЛАТА /по rhymefan/

Уви, ръждясват,
загиват стъргалата,
за чистотата...

Категория: