РАЗТРОЕНИЕ

Обичам Родината,
почитам държавата,
но мразя управата...

Категория: