СПЕЦИАЛИСТЪТ

/"Думам ти, дъще, сещай се, снахо!"/

Специалистът по нещо,
не разбира от всичко,
а специалистът по всичко,
не разбира от нищо...

Категория: