ПЪРВИТЕ

Първите днес са спокойни:
"последните ще станат първи",
но не утре, а в бъдеще...

Категория: