ЩАСТИЕ

Щастлив не значи
красив, богат и известен,
защото може пак
да си нещастен...

Категория: