ЖЕСТОКОСТ

Зад маската на добротата,
дори зад ангелска смиреност,
застила с трупове земята
окървавяваща жестокост...

Категория: