ДОБРИЯТ

Добрият човек
човечно живее,
а злият злобее.

Категория: