СПАСЯВАНЕ

Който всички обвинява,
иска сам да се спасява...

Категория: