ДЕТСТВОТО

Детството преминава в наследството.
Нищо не се губи, само преминава от
един в друг живот и така продължава...

Категория: