ПОЗОР ИЛИ СЛАВА

Всяка държава
позор или слава от
Бог получава...

Категория: