ИДОЛИ

Които правдата тачат,
или друг идол обичат,
на своя идол приличат.

Категория: