СПАСЕНИЕ

Бъди, което си,
човека в теб спаси!

Категория: