ВЛАСТНИКЪТ

Властникът личи по
властта над ората,
а човекът - по обичта
към хората...

Категория: