ПОСТОВЕ

Колкото е по-прост,
е на по-висок пост.
/с малки изключения/

Категория: