ПРОМЯНА ИЛИ ПРЕМЯНА?

Всички знаем крилатият девиз над входа на Народоното събрание, но дали осъзнаваме какво казва? Едно е съединение /обединение/ във време на война, а друго - в мирно време. Освен това във мирно време трябва обединение на различни слоеве и групи хора за постигане на определени цели. В тези дни обединението на протестиращите е заради непосилната бедност, всесилната корупция и безхаберие. От това следва, че самото обединение може да бъде съвсем разнопосочно. От една страна се обединяват потърпевшите, а от друга - причинителите на проблемите. Обединението на потърпевшите е съвсем открито, а на причинителите - съвсем скрито. Това естествено противоречие води до различни методи и средства за постигане на целите. Потърпевшите настояват за социална справедливост и засилване ролята на суверена, а причинителите - за запазване на статуквото. В тази борба за промяна или премяна ще бъдат използвани всички изпитани вече средства. Промяната разчита на недоволството от досегашния модел, довел до проблемите, а премяната - на притиворечията в исканията за промяна. В конкретната ситуация на правителство в оставка и ограничени пълномощия на президента, промяната залага на изпълними в кратки срокове най-важни искания, а премяната - на използване на притоворечията и протакане във времето. Като най-важни искания се очертават премахването на монополите, намаляването на цените на предлаганите от тях продукти, както и изменението на изборния кодекс. Първите искания са в прерогативите на правителството и ДКЕВР, а вторите - на Народното събрание. От положителното решаване на тези искания зависи и прекратяването на протестите. Сега на ход са ДКЕВР и Народното събрание. Приемането на мажоритарен вот и отзоваване чрез референдуми на избраните е напълно изпълнимо в кратък срок от това Народно събрание, както и разглеждането от ДКЕВР на антимонополните искания. От ускореното приемане на исканията ще проличи желанието за промяна или премяна на досегашната система. Макар и без преки пълтномощия, становището на президента по тези искания има също важно значение за тяхното решаване.

Категория: