ПРОМЯНА

Откакто свят светува
трудът на друг слугува,
а мързелът царува,
затуй човек враждува.

Категория: