ОПУСТОШЕНИЕ /по rhymefan/

Всяка Родина
от рожби лишена е
опустошена.

Категория: