КНИГИТЕ

Хората са четящи и нечетящи,
после мислещи и немислещи,
след това знаещи и незнаещи
и накрая можещи и неможещи!

Категория: