ВЕЧНА СЛАВА!

Слава на маршалите,
двойна за солдатите,
смазали фашистите!

Категория: