БОРБАТА

За правдата борбата
разкрива красотата,
заложена в сърцата!

Категория: