ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Според Смъртта
Човек е смъртен,
а според Обичта
е Дух безсмъртен!

Категория: