СЪРДЕЧНОСТ

Които обичат,
на слънце приличат,
доброто привличат
и мрака отричат!

Категория: