СЪРЦЕТО

Даже в Деня на Сърцето,
бие без отдих то, клето,
с важни проблеми заето!

Категория: