СЦЕНАТА

Днес изпращаме Стояна,
вчера Стефан си замина,
но признателната Сцена
ще ги помни до амина!

Категория: