ПОРОДИ

Като антивирусна мярка
разрешават ходене в парка
на породи четирикраки,
но не на породи двукраки!

Категория: