ВЕЛИКДЕН

Бог е в небето,
но и в сърцето,
с Обич заето!

Категория: