КНИГИТЕ

При социализма
бе важен тиражът,
а при капитализма
важи слугинажът!

Категория: