БОГОБОРЦИ

Борците против Бог,
наместо в Рай висок
вървят към Ад дълбок.

Категория: