November 2014

Андреевден

Светѝ Апòстол

Андрèй Първозвàни ни

с вяра в БÒГ хрàни

БАЛКАНСКИЯТ ЛЕВ /по Г. Бербенков/

Останал без лев
и златна валута
балканският лев
бездомен се лута...

ЕСЕННИ БРЕЗИ

Брезата златни листи рони
като пендари под дъжда
и зъзнат голите й клони
като сирачета в студа.

Къде е модната им дреха
с цвета на лятна резеда?
Защо самотни, без утеха
ридаят клоните в дъжда?

Южнякът топъл ще разлисти
от студ скованите брези
и пак капчуците сребристи
ще ронят пролетни сълзи.

( *** )

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е с`ъщо хàйку !

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е дрỳг вид хàйку !

.........................................................

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е звукохàйку !

Мостът и мъглата

"Гъста мъгла.
Мостът не достига
до другата страна."
С.Гонсалес
Превод: Rhymefan

Стеле се гъста мъглата.
Мостът загуби посока.
Долу бушува реката.
Другият бряг е високо.

Брод след пороите няма.
Мостът потъна в мъглата.
Другият бряг е измама.

Пропаст разделя сърцата.

Пропаст дели бреговете...
Тънката нишка се къса.
...В мрака светулка просветва
и през мъглите път търси.

( *** ) - Сатомура Йоха-(Satomura Jôha)-(1524-1602) , (опит за) превод през английски и немски език

д`ъсчен мòст
от чèрна борѝка бèлва
на вечèрна лỳнна светлинà

-----------------------------------

втора версия :

д`ъсчен мòст
от чèрна борѝка блèсва б`ял
на вечèрна лỳнна светлинà

Краят на приказката

Кажи, Кихоте! Може би е време
да осъзнаеш своята заблуда?
Какво днес търсиш, дявол да го вземе?!
Защо от моя отказ си учуден?

Защо поглеждаш толкова сърдито-
като дете, изгубило играчка?
Защо със думи стреляш във очите?
От тези думи вече ми се плаче...

Аз бях една прилична Дулсинея,
готова с теб да яхне Росинант.
Но ти да бъдеш Рицар не умееш.
За туй са нужни дързост и талант.

( *** )

Очѝ ! - Планѝнски
езерцà ! - В тях оглèдай
се ! - Очѝ-слънцà !!!

сàмо тя ; сàмо тѝ

сàмо любовтà
е положѝтелна и
изключѝтелна

Сàмо тя не è
нѝ отрицàтелна , нѝ
нарицàтелна !

Сàмо тя е нàй
и положѝтелна , и
изключѝтелна !!!

.....................................

Сàмо тѝ , любòв ,
си положѝтелна и
изключѝтелна !

Сàмо тѝ не сѝ
нѝ отрицàтелна , нѝ
нарицàтелна !...

Сàмо тѝ си нàй
и положѝтелна , и
изключѝтелна !!!

Pages