ЗАКОНЪТ

Благодарни на Доброто
и прогонване на Злото
е Закон на Естеството.

Категория: