ДУМИТЕ /по rhymefan/

Като пчелата
от думите събира
нектар поета...

Категория: