КОНКУРСИ

В конкурса на Блоа
участва Франсоа,
но не от суета,
а да срази смъртта...

Категория: