July 2018

РОДИТЕЛИ

Устата и езиците
раждат словата.
Каквито родителите,
такива и чедата.

НИЩОЖНОСТ

Щом документът е нищожен,
макар за някой много важен,
за съд е подписът продажен!

ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ

Султанът заповед издава,
но робът моста построява,
затуй шейтанът се явява...

СКАЛАТА

Което е скалА
е извън скАлата
на твърдостта!

ДЕЛАТА ПРАВЯТ СЪДБАТА

Деецът е винаги спец,
но не всеки спец е деец,
докато не стане боец.

МОЛИТВА

Докато сме живи
да бъдем щастливи,
но не саможиви!

ЦВЕТЪТ

Ако на злото бе черен цветът,
почернял би напълно светът,
но все още е слънчев денят.

ИЗБОРЪТ

Хомотът настоява,
но изборът решава
кой какъв да става.

ЖЕЛАНИЯ

Всички човечни желания
раждат добри начинания
само при общи старания.

КЛЕВЕТАТА

Клеветата на земята
е отровата в словата
от змията на лъжата.

Pages