March 2020

КРОЕЖИ

На широко скроените,
кроят им шапките
тясно скроените!

СТРАХЪТ И ГЛАДЪТ

Страхът довежда гладът,
а гладът изяжда страхът!

ПОРОДИ

Като антивирусна мярка
разрешават ходене в парка
на породи четирикраки,
но не на породи двукраки!

КАРАНТИНА

Затворените
не мързелуват,
а в домовете
простор сънуват!

БОГАТ-БЕДЕН

Почиташ ли лъжата,
харесва те парата,
но бедна е душата!

НЕПУКИСТИ

Превъртелите
и претърпелите
са най-смелите!

ВИРУСИ КОРОННИ

Лакеите придворни
са вируси коронни,
защото са бездарни.

SOS

От любов зараза няма,
от омраза вирус има
на Земята ни любима!

ВИРОСОИДИ

Днес вирусът коронен
за властник е удобен
светът ни несвободен
да стане свят поробен.

КОРОНАВИРУС

Коронавирус ще изгоним,
когато вируса преборим,
но и короните съборим!

Pages