December 2023

ШЕНГЕНСКО ПРИОБЩЕНИЕ

Шенгенското ни приобщение
било прекрасно постижение,
но бежанската гладна армия
да храни бедната България!

НОВА ГОДИНА

Нека в Новата година
бъдем здрави и добри,
догодина до амина,
както в детските игри!
И ще бъде Рай Земята
както Раят в Небесата!

ВРАЖДИ И ВОЙНИ

Надценявайки Парата,
подценяват се Делата
и враждуват на Земята
Алчността и Нищетата!

ДА СЕ ПОСТИГА

да СЕ постига
ГОСПОД БОГ - ЗАВЕТ е на
СВЕТАТА КНИГА

.......................................................

други подредби
на думите:

да
СЕ постига
ГОСПОД БОГ - ЗАВЕТ
е на СВЕТАТА КНИГА

........................................................

да СЕ постига ГОСПОД
БОГ. - ЗАВЕТ е
на СВЕТАТА
КНИГА

ОЩЕ ЕДНО

лѐто се още
едно изтърко̀ли - без
ОБИЧ - защо ли

ЧОВЕКЪТ

Миналото е познание,
заплатено със страдание,
бъдещето е копнение
по свободно сътворение,
но живее в угнетение
днес човешкото създание!

БОЖИЯ ЗАРЪКА

"Станете като Децата
и ще стане Рай Земята",
са на Христос Словата!

ДА ЖИВЕЯТ

на живота
в кръговрата
да живеят
РОЖДЕСТВАТА

ОПИТНОСТ

не се старее -
а с житейска опитност
се богатее

ЧУДОТО НА РОЖДЕСТВО

ЧУДОТО НА РОЖДЕСТВО

Камелия Базова

Pages