КОМПЮТЪРЪТ

Ти , ДЕТ`Е , си моят ЦАР ВСЕЗВ`ЕЗД !
В д`ебрите ми влез и пребродѝ ме !
Волята ти ще изпълня с чест !
Пр`едан съм ти и нед`ей щадѝ ме !

По клавѝшите ми щракаш ти -
букви , знаци и числа изпѝсваш ! -
А сърцето ти в захлас туптѝ
и се чудиш и дивѝш , и слѝсваш !

Аз съм твой приятел съкровен ! -
Най обѝчам теб и се старая
да не бъркам , за да вярваш в мен
и чрез мен да усвоѝш безкрая !

Нека двама с теб напред вървѝм
към позн`ания и съвърш`енства !
Нека бъдещето доближѝм
и светът чрез нас да благод`енства !!!

Категория: