БОТЕВ

БОТЕВ

Автор-Камелия Базова

Тръбата свири-
Бряг и урви,
Орлов поглед
И свидни думи
Думи святи за свобода,
За достойнство и живот!

Бряг не среща
Копнеж безкраен,
Искри от сила,
Живот от пламък!
Силно тача, силно любя аз
Отечество и Род!

Думи силни,
Сърце препуска,
Святкат саби в
лютий бой!
Куршум изсвирва,
Сърце запръска-
Вечна слава на тоз герой!

Животът млад
Лети в простора-
Скали балкански,
Небосвода суров...
От памет на памет и
От век во век
Туптиш ти в сърцето
на един народ!

Категория: