Поезия

***

къде ти - котка
да не се милку̀ва -
за да завоюва

...................................

друга редакция:

котка
се милку̀ва -
за да завоюва

***

наближава
РОЖДЕСТВО

сиреч
ЛЮБВЕзарево

...

наближава
възхищава
уповава
и
съгрява

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Семейството е свято! -
Тъй свише препоръчват,
че инак се чедата
от БОГ себеотлъчват...

Семействата светѝ са! -
Небето тъй вменява,
че ги и БОГ ориса -
ЛЮБОВ да ги споява!

СТЕНЕ...

Влаковете закъсняват
и са все по-разредени.
А и пътниците стават
повече и... натъжени...

Рейсовете - маломерни
са и в тях едва се гъчкаш -
с напъни неимоверни...
И косиш се, и се бръчкаш...

Пътищата са опасни.
И съдби от тях рушат се...
Но са думите - безгласни
букви... и ей тъй хабят се...

Как я мислят горе тия
там - със своята мисловност?...
Или чужда сатанѝя
следват до безпрекословност?...

КАКВО Е...

„Какво е „нула“,
мамо?“ - „Чеде, празнота
е и дълбае,

и така терзае, че
дори не се и трае...“

***

нека рои се
любов и от черно към
бяло върви се

нека крепи се
любов и от мрачно към
светло стреми се

нека твори се
любов и от бездна към
вис полети се

нека спаси се
любов и дивѝ - и към
БОГ възвиси се

ИЗХЛЍПА

„Не ми отива“ -
любовта изхлипа - „да
не съм щастлива!“ -

и с възторжени сълзѝ
сърца любвеобсипа!...

НАДМОРСКА СИНЕВА

синева
сетива
приковава

синева
сетива
приласкава

синева
сетива
умилява

синева
сетива
възвисява

................................

в синевата
се морето
взира

гушва я
обича
и не спира

ТРИНАДЕСЕТИ НОЕМВРИ - ДЕНЯТ НА ДОБРОТАТА

Света̀ Доброта,
на СПАСИТЕЛЯ ра̀зпнат
си Ти ориста!...

С ВЪЗТОРГ

на щастието
са кръвта - сълзите - от
любов пропити -

сиреч - лековити и
с възторг към висините 

Pages

Subscribe to RSS - Поезия