Поезия

ПО ЖАРАВА

ситнеж
по жарава
е
ВЕРОпроява

ситнеж
по жарава
към БОГ
възвисява

ПОЛЕЗНО

най е полезно —
добро да се върши — и
то — безвъзмездно

СВЕТОСТТА

в едно Народно
събрание светостта
поругана е

в едно Народно
събрание доблестта
закопана е

....................................

събрание — уж
Народно — бумажници
и продажници

ВЪВ ВСЯКА ДУМА

любвенебеса
във всяка дума — с обич —
ГОСПОД БОГ пося

ПО ПЕЙО ЯВОРОВ — „...АЗ СЪМ ПТИЦА*...“

човек е птица —
по-особена и
по-поробена

..............................

*https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3375&Level=3

ЗОВЯЩ

на БОГ Заветът
на Заветите е стих —
зовящ ОБЍЧАЙ

ПРА̀ВЕДЕН

и
пра̀веден дяволът
стана — защото му
дръпнаха от висините ухото

.................................................

алтернативно:

и
пра̀веден
дяволът
стана

защото

му
дръпнаха
от
висините
ухото

ЗАПОЗНАНСТВО В „ХАЙКУ-РАМКИ“

„Приятно ми е,
Любов Вселѐниева
Палѝсъ̀рцева!“

„Също и на мен,
Любен Всеотдайников
Безкористников!“

ЛЮБОПИТСТВАТА

БОГОвдъхновени
любопитствата
научни
и
благословени

БЕБЧЕ

Ражда се бебче,
от радост изплаква и
ОБИЧ очаква!...

Pages

Subscribe to RSS - Поезия