July 2014

( *** )

лятото сиреч
поезия знойна и
огненожарка

( *** )

и бе избрана
ОДАТА НА РАДОСТТА
за химн Европов

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ /по rhymefan/

Претвореното
от светлоотразяващ
ощастливява...

сътвореното ( но може и без заглавие - нещо като „танка“ )

произведено
от светлоотразяващ
излъчването

на ближния - с цел - райско
всеощастливяване

( *** )

Съзнàние ! О ,
роб на битиèто и
на сатанèто ...

( *** )

И в начало на
изречение да са
„ад“ , „сатана“ и

„дявол“ , да са лишени
от главни първи букви ...

( *** )

тръпне в тревога
тестото дали ще е
хлябът ухаещ

тръпне ли тръпне
тестото дали ще на
хляб заухае

...................................................

дали на хляб ще
заухае тръпне ли
тестото тръпне

( *** )

любовта кисне
сред книгите вместо да
жари людете*

( *** )

с молба лятото
да озноѝ всичкия
вселенски прèхлад

( *** )

разгорещùха
се горèщнuцuте u
душù сблuжùха

Pages