November 2013

( *** )

очѝте Р`АЯ
приютѝха и си ГО
досътворѝха

ЛЮБОВ И ОБИЧ /по rhymefan/

Любов и обич
е нашият нетленен
подарък Божи.
От нас зависи
сърцето да го пази,
или загуби...

( *** )

ЛЮБОВ И ОБИЧ
БОГ разп`али в нас , като
ни оСКРИЖ` АЛИ !!!

( *** )

сърце сам`о ще
разгадае бѝлката
„ЛЮБОВ“ коя е

по внушение на „Човекът“ от Wendy

„Кккак съм -
ннѝ - ккко - го
нне г`о
зассс`я - га ...“ -

се разхълца
пр`осешка тояга ...

„И вввилн`ее
зза
сссамо - ззззаштттѝ - та
ррравно - ддд`у - шшшие - то ...“ -

продължѝ тя ...

..............................................................................

след бляскав преход
се предлага просешка
с бодлѝ тояга

БЛАГОДАРНОСТ

АГН`ЕЦ
мнозина
от проказа
изцел`ил

от тях
един единствен
МУ
благодарил

( *** ) - възстановка

Сърце намѝга
на миг`а , а след това
не можеш мѝгна ...

ТИ

ТИ , КОЙТО пое
на свет`а греховете ,
простѝ ни , простѝ !...

( *** )

На красотата
ненасѝтни , докато
душа не лѝтне ...

На красотата
ненасѝтни , и дорѝ
душа да лѝтне ...

БЕЗБОЖНИК /по rhymefan/

Не е безбожник
човекът друговерец,
а себичният...

Pages