БЛАГОДАРНОСТ

АГН`ЕЦ
мнозина
от проказа
изцел`ил

от тях
един единствен
МУ
благодарил

Категория:

Comments

По Wendy - "Дори и един-единствен човек да е благодарен, струва си!!!" :

Струва си , дор`и
и един единствен (човек) да
е благод`арен !!!

Дор`и и един
единствен (човек) благод`арен
де е , си струва !!!

Pages