Поезия

ВО̀ДИ

БОГ е милостив
и во̀ди грешните по
път благочестив

ГЛЕДНА ТОЧКА В РАМКА НА „ТАНКА“

от гледна точка
на математиката
поезията

е самонарастваща
о̀бична величина

ШАРАНЪТ

на въдицата
на оскъдицата
бе шаранът
хванат

и бе шаранът
изигран
по хитър план
на име
„Ран-Ът“

МОРЕ — В РАМКА НА „ХАЙКУ“ И РОПАЛИСТИЧНО

море — пътека
месечѝнна и любов
сърцеглъбѝнна

..............................................

море —
пътека месечѝнна
и любов сърцеглъбѝнна

Ѐ СВОБОДАТА

в една страна е
свободата срината
и прокълна̀та

УПРАВЛЕН(ЧЕ)СКИ МИРОГЛЕД СПРЯМО ЕСКТРОВЕРТНИ И СПРЯМО ИНТРОВЕРТНИ

който
е
отворко —

плаче
за
затворко

. . .

който
е
затворко —

по̀
към него
зорко

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Дева Мария
небесна днес стана, от
БОГ призована!

Дево Марийо,
човекозастъпнице,
благословийо!

Обич въздавай
на млади и стари,
Надежда и Вяра!

..................................................

Пази Мария
Успенска-Вселенска — от
зло на талази!

РУКВА

любов извира
самородно — руква и
гради всемира

ВРЕМЕТО

„ ... И разчовѐчи се светът,
и времето МИ...“ —
рече ЛЮБОВТА —
„ ... изтече...“

ДУХ

не може да се
благоденства — колчем дух
не възрожденства

Pages

Subscribe to RSS - Поезия