Поезия

***

колчем
мъка надлелява —
радост се опечалява

колчем
радост надделява —
мъка се успокоява

***

лъжец — занаят
е и колчем владееш
го — смятай се „свят“

крадец — занаят
е и колчем владееш
го — въз си богат

***

и
за любовта
се щастието бракосъчета

РАСТЕ

Нямането на -
какво да се каже, не
расте ли, мамо?

СЪРЦАТОСТТА

в прозрачността на
сълзѝте оглеждат се —
БО̀ЖЕ — душѝте

в сърцатостта на
сълзѝте пречистват се —
БО̀ЖЕ — душѝте

в глъбинността на
сълзѝте блажѐни са —
БО̀ЖЕ — душѝте

в безкрайността на
сълзите простѐни са —
БО̀ЖЕ — душѝте

***

ти —
животе — безлакействие
бъдѝ и прѐсвещенодействие

***

----------------------------------------и-----------------------------------------

-------------------------------------все се---------------------------------------

-----------------------------пати от враждата---------------------------------

--------------------------между бедни и богати------------------------------

***

за
да се
спи на рогозка —
една се държава опоска

МАМО, ПОЕЗИЯ И МУЗИКА ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА

„Мирела“, мамо,
е име, в което са
слети три (с)тона

от (с)тоновата
стълбица - „ми“, „ре“ и „ла“,
и които, щом

ги изпеем, се
получава небесна
пренезабрава!

............................................

Поезия и
музика, мамо, вървят
ръка за ръка!

............................................

И още нещо,
мамо! - „Мирела“ е и
„Мир, ела!“, нали?!...

ОБИЧ

стиховезбата
нараства и властва — и
гали сърцата

стиховезбата
митарства и царства — на
Бог в необята

..............................................

стиховезбите
кънтят и искрят — и е
обич в душѝте

Pages

Subscribe to RSS - Поезия