July 2015

ПРИЯТЕЛСТВОТО

Приятелството е като творчеството,
не като парите: важно е качеството,
а не количеството...

МОЛИТВА

Боже, пази ни
от радост и скръб,
които спират
дъха и сърцето!

Изповяда...

... И сатаната
изповяда: „Най на БОГ
се молят в ада...“...

КОЛКОТО - ТОЛКОВА

Който знае,
не винаги може,
но който може,
винаги знае.

ЛЮБОВТА

Любовта сърцата сгрява,
за да обичат ближните,
добрите и страдащите.
"По делата се познава!"

ЧОВЕКЪТ И МУТАНТЪТ

Човекът сръчен
все твори, съгражда,
а мутантът алчен
все разрухи ражда...

ЗНАЕНЕ

Който нещо знае,
без много да се мае
в дела да го извае!

Wenn ich an deinem Hause... (Когато сутрин мѝна...), Хайнрих Хайне, превод от немски език

Heinrich Heine -
„Wenn ich an deinem Hause...“

Когато сутрин мѝна
край вас, ме радваш все тѝ -
в теб взрян до твоя прозорец,
любимко малка, ... простѝ!...

С очѝ ме чернокафяви
разпитваш мълком уж:
„Какво гнетѝ те, кой си,
болнѝко клет и чужд?“

„В страната немска немски
навред съм аз поет;
с най-добрите по ѝме
и мен споменават по ред.

Гнетѝ ги всички в Немско -
гнетѝ ме и мене клет;
с болки най-страшни свързват
и моята в общия гнет.

словодокòсване

Невинаги се
получава, но да не
обезсърчава!...

РЕКАТА

Животът е буйна река
на нетърпеливите живи
край красивите брегове
на търпеливите мъртви.

Pages