Wenn ich an deinem Hause... (Когато сутрин мѝна...), Хайнрих Хайне, превод от немски език

Heinrich Heine -
„Wenn ich an deinem Hause...“

Когато сутрин мѝна
край вас, ме радваш все тѝ -
в теб взрян до твоя прозорец,
любимко малка, ... простѝ!...

С очѝ ме чернокафяви
разпитваш мълком уж:
„Какво гнетѝ те, кой си,
болнѝко клет и чужд?“

„В страната немска немски
навред съм аз поет;
с най-добрите по ѝме
и мен споменават по ред.

Гнетѝ ги всички в Немско -
гнетѝ ме и мене клет;
с болки най-страшни свързват
и моята в общия гнет.

Категория: