April 2016

Велика събота

ада озарил
на този ден и грешни
БОГОприютил

.........................................

озарение
дойде и в ада и
душеспасение

И не СЕ огъна...

И рàзпнаха ГО,
и не СЕ огъна, и
ЛЮБОВ пожъна...

Кръстът

Кръстът, превърнат
в ГОСПÒДНЯ обител, бил
Кръст-Възкресител...

СЪЩНОСТ И ПРИВИДНОСТ

Важно е да можеш да гледаш,
слушаш и говориш, но също и
да виждаш, чуваш и да казваш...

ОБЛАЧЕ БЯЛО

Облаче плава в небето,
корабче сякаш в море.
Где ли отива то клето,
где ли на пристан ще спре?

Нямам си свидна Родина,
скитам се вечно в света,
всичко е китна градина,
всичко, но с тъжни цветя.

Твойте полета зелени
пустош безродна покри,
чезнат в сърцето ранени
чудни хайдушки гори.

Бързай, пътувай нататък
дето бе земният рай,
пътят човешки е кратък,
вечен е родният край.

Разстеля се

Страстна неделя!...
Разстеля се ÒБИЧ - по
БÒЖА повеля!...

Неделя страстна!...
По на БОГ повеля се
ЛЮБОВ разстеля!...

ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ

Човешката история, както и човешкият живот,
се делят на три важни етапа: да бъдем добри,
да бъдем още по-добри и да бъдем най-добри.

ДЕЦАТА

Децата са чеда
на Слънцето и на Земята.
Да ги опазим душевно слънчеви
и сърдечно земни!...

ДОВЕРИЕ

Доверието е предверието на
вярата, надеждата и любовта.

На Цветница

За БÒЖА слава
Любовта на Цветница
преизбуява!

На Цветница за
БÒЖА слава Любовта
преизбуява!

Преизбуява
Любовта на Цветница
за БÒЖА слава!

Pages