Разстеля се

Страстна неделя!...
Разстеля се ÒБИЧ - по
БÒЖА повеля!...

Неделя страстна!...
По на БОГ повеля се
ЛЮБОВ разстеля!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Страстна неделя!
Любов се разстеля по
Божа повеля...
Амин!

Pages