Кръстът

Кръстът, превърнат
в ГОСПÒДНЯ обител, бил
Кръст-Възкресител...

Категория: