February 2016

МИГРАНТИ

Народът чака свойте емигранти,
но кофите боклук са ресторанти,
затуй не иска алчни трафиканти
да му докарват чужди имигранти.

БЕЗГРЕШНОСТ

Най-голямата грешка
е мисленето,
че сме безгрешни...

МИКЕЛАНДЖЕЛО

От камък, четка, слово
шедьоври се родиха,
тъй двама с Бог отново
света пресътвориха!

Опит за социална „танка“

Дошло е време,
човек за да не лъже
другите, себе

си да лъже... Свръхболѝ,
но е и по-малко зле...

СПРАВЕДЛИВОСТ /по Конфуций/

"Изисквай повече от себе си и очаквай по-малко от другите.
Така ще си спестиш много нерви" - Конфуций.
Изисквай толкова от другите,
колкото от себе си.
Това е справедливост...

БЕЗДУШИЕ

Човек е сложна комбинация
от разум, чувства и амбиция,
но заразен от бяс е всъщност
щом обладан е от бездушност.

УСЪРДНОСТ

Усърдността е полюсна:
сърдечна и безкористна,
сърдита и безмилостна...

БЛИЗНАЧКИ

Свободата
е сестра на
красотата...

"ПРЕКАЛЕН СВЕТЕЦ И БОГУ НЕ Е ДРАГ!"

Давай и прощавай,
но не прекалявай!...

ПРАВДА

Човекът пет пари не струва,
ако за правда не воюва.
Лъжата щом е вечно права,
съдбата винаги е крива.
Това е истината днешна
и всяка друга е погрешна...

Pages